Sobre nosaltres
ASSISTENCIA LEGAL ESPECIALITZADA

Vidal Advocats, és un despatx multidisciplinar amb vocació internacional, que brinda serveis d'Assistència i Defensa davant els Tribunals de Justícia i Organismes Públics, a tot el territori espanyol i a diversos països de la Unió Europea.

Vidal Abogados, es un despacho multidisciplinar con vocación internacional, que brinda servicios de Asistencia y Defensa ante los Tribunales de Justicia y Organismos Públicos, en todo el territorio español y en diversos países de la Unión Europea.

Vidal Abogados ist eine multidisziplinäre Rechtsanwaltskanzlei mit internationaler Ausrichtung, die Rechtsverteidigung in Gerichten und Staatsbehörden in dem gesamten spanischen Land und in bestimmten Ländern der Europäischen Union bietet.

Vidal Abogados is a multidisciplinary law firm with an international vocation, which provides legal defense before courts of law and public bodies in the whole spanish territory and some european countries.

Vidal Advocats, Sitges